Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Σπινόζα, δήλωσες το καρτοκινητό σου;

«Από τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους συνάγεται εμφανώς ότι ο απώτερος σκοπός του δεν είναι να κυριαρχεί επί των ανθρώπων ούτε να τους κάνει να σιωπούν από τον φόβο ή να τους καθυποτάσσει στο δικαίωμα του άλλου, αλλά το αντίθετο: να ελευθερώνει τον καθένα από τον φόβο ούτως ώστε στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να ζει με ασφάλεια και επομένως να διατηρεί το φυσικό δικαίωμα που έχει στην ύπαρξη χωρίς να βλάπτει τον εαυτό του ή τους άλλους». Μπαρούχ Σπινόζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: